Hino Hà Nội

Hino Hà Nội

23/12/2018 10:39:43 PM | 1282

Thành Công Auto là nhà cung cấp các loại xe tải, xe chuyên dụng hàng đầu tại Việt Nam, được đánh giá là công ty phân phối và bán xe tải Uy Tín nhất hiện nay đảm bảo vững bước trên thị trường xe tải tại Việt Nam.

I.  Với sản phẩm Xe tải Hino, xe ben Hino, xe đầu kéo: Chúng tôi là Đại lý cung cấp xe tải Hino tại Hà Nội.

Chuyên cung cấp các dòng xe tải Hino, đầu kéo Hino, xe chuyên dụng Hino: hút chất thải, cuốn ép rác, phun nước áp lực cao, bồn téc xăng dầu, đông lạnh, kéo chở xe máy ô tô... với tải  trọng từ 1,6 tấn – 60 tấn và các dòng xe ben Hino tải trọng từ 3,5 tấn – 15 tấn ( 3 khối – 15 khối ):

1. Các model xe tải Hino thông dụng:

- Xe tải Hino 300 Series – Xe Hino Dutro WU342L và Hino Dutro WU352L: Dòng xe tải Hino nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hino Indonesia với tải trọng từ 3 tấn, 4 tấn và 5 tấn thùng dài 4,4m và 5m.

- Xe tải Hino 300 Series – Xe Hino XZU: Dòng xe tải nhẹ được nhập khẩu 3 cục từ Hino Motor Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam. Với tải trọng từ 1,7 tấn – 5 tấn thùng dài 4,3m ; 5m và 5,7m.

- Xe tải Hino 500 Series – Xe Hino FC: Dòng xe tải Hino 6.4 tấn được nhập khẩu 3 cục từ Hino Motor Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam với 3 kích thước thùng lựa chọn: 4,3m ; 5,6m và 6,7m.

- Xe tải Hino 500 Series – Xe Hino FG:  Dòng xe tải Hino 9.4 tấn được nhập khẩu 3 cục từ Hino Motor Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam với 4 kích thước thùng lựa chọn: 5,4m ; 7,2m ; 8,6m và 9,85m.

- Xe tải Hino 500 Series – Xe Hino 3 chân - Xe Hino FL – Xe Hino FM: Dòng xe tải Hino 15    tấn được nhập khẩu 3 cục từ Hino Motor Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam với 3 kích thước thùng  lựa chọn: 6,3m ; 7,6m và 9,2m.

- Xe Hino 700 Series – Hino 4 chân – Xe Hino 4 giò – Xe tải Hino FY: Dòng xe 4 chân mới nhất được nhập khẩu nguyên chiếc.

- Xe Hino 700 Series – Xe đầu kéo Hino 1 cầu và 2 cầu: Dòng xe đầu kéo nhập khẩu nguyên chiếc từ Hino Motor Nhật Bản với tổng tải trọng kéo theo 45,5 tấn và 60 tấn.

- Xe tải tự đổ Hino – Xe ben Hino được nhập khẩu 3 cục lắp ráp tại Việt Nam.

II.  Với sản phẩm cẩu tự hành Soosan: Chúng tôi là nhà phân phối tại Việt Nam cung cấp các dòng xe tải gắn cẩu Soosan Hàn Quốc.

1. Các model cẩu SOOSAN thông dụng:

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS263: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 2.2t/1.9m, tầm với max:  6.2m/540kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS323: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 3.2t/2.6m, tầm với max:  7.4m/850kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS334: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 3.2t/2.6m, tầm với max:  9.7m/600kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS335: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 3.2t/2.5m, tầm với max:  12.1m/290kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS513: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 5.5t/2.0m, tầm với max:  8.0m/1200kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS514: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 5.5t/1,5m, tầm với max:  10,6m/730kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS523: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 5.5t/2.0m, tầm với max:  8.4m/1400kg

-  Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS524: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 5,3t/2m, tầm với max: 10,7m/1000kg

-  Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS525: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 5,3t/2m, tầm với max: 13,2m/720kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS735: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 6.0t/2.5m, tầm với max:  13m/630kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS736: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 8.1t/1.85m, tầm với max:  15.4m/610kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS746L: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 8t/2.0m, tầm với max:  19.6m/400kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS866LS: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 8.4t/2.0m, tầm với max:  19.6m/400kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS1015LS: Cẩu 5 đoạn ức nâng max 12t/2.0m, tầm với max:  20.7m/1030kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS1526:  Cẩu 6 đoạn sức nâng max 15t/2.0m, tầm với max:  24.6m/1000kg

- Xe tải gắn cẩu SOOSAN SCS1716: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 17t/2.0m, tầm với max:  27.4m/1300kg.

2. Các model cẩu UNIC thông dụng:

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV233: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 2.33t/1.7m, tầm với max: 6.23m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV234: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 2.33t/1.7m, tầm với max: 8.43m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV343: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 3.03t/2.6m, tầm với max: 7.51m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV344: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 3.03t/2.6m, tầm với max: 9.81m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV345: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 3.03t/2.4m, tầm với max: 12.11m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV346: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 3.03t/2.4m, tầm với max: 14.42m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV373: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 3.03t/2.7m, tầm với max: 7.51m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV374: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 3.03t/2.6m, tầm với max: 9.81m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV375: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 3.03t/2.4m, tầm với max: 12.11m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV376: Cẩu 6 đoạn sức nâng max 3.03t/2.4m, tầm với max: 14.42m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV503: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 3.03t/4.1m, tầm với max: 8.1m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV504: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 3.03t/4.1m, tầm với max: 10.6m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV505: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 3.03t/3.9m, tầm với max: 13.12m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV506: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 3.03t/3.9m, tầm với max: 15.47m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV543: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 4.05t/2.9m, tầm với max: 8.1m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV544: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 4.05t/2.9m, tầm với max: 10.6m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV545: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 4.05t/2.9m, tầm với max: 13.12m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV547: Cẩu 7 đoạn sức nâng max 4.05t/2.9m, tầm với max: 17.78m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV553K: Cẩu 3 đoạn sức nâng max 5.05t/2.2m, tầm với max: 8.13m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV554K: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 5.05t/2.2m, tầm với max: 10.63m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV555K: Cẩu 5 đoạn sức nâng max 5.05t/2.4m, tầm với max: 13.14m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV634CNB: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 6.35t/2.4m, tầm với max: 10.63m.

- Xe tải gắn cẩu UNIC URV635CNB: Cẩu 4 đoạn sức nâng max 6.35t/2.4m, tầm với max: 13.14m.

3. Các dòng xe tải gắn Cẩu SOOSAN và Cẩu UNIC:

- Xe tải trọng 4 tấn: Hino WU, Hino Dutro, Hino XZU720L, Hyundai HD72, HD450...hoặc tương đương.

- Xe tải trọng 5 tấn: Hino WU, Hino Dutro, Hino XZU730L, Hyundai HD120, Dongfeng...hoặc tương đương.

- Xe tải trọng 6.4 tấn: Hino FC,...hoặc tương đương.

- Xe tải trọng 9.0 tấn: Hino FG, Hyundai HD170,...hoặc tương đương.

- Xe tải trọng 15 tấn: Hino FM, Hino FL, Hino 3 chân , Hyundai HD210, Hyundai HD250,...hoặc tương tương.

- Xe tải trọng 19 tấn: Hyundai HD320,...hoặc tương đương....

- Xe tải gắn cẩu: xe tải Hino - cẩu Soosan: sức nâng 2.2T/   sức nâng 3.2T/ sức  nâng 5T/  sức nâng 7T/  Sức nâng 10T / sức nâng 15T

- Xe tải gắn cẩu: sức nâng 2.2T/   sức nâng 3.2T/ sức  nâng 5T/  sức nâng 7T/  Sức nâng 10T / sức nâng 15T

- Xe tải gắn cẩu: Dongfeng- Soosan: / sức  nâng 5T/ sức nâng 7T/  Sức nâng 10T / sức nâng 15T

- Xe tải gắn cẩu: Thaco- Soosan: sức nâng 3.2T/ sức nâng 5T sức  nâng 5T/ sức nâng 7T/ Sức nâng 10T / sức nâng 15TBài viết cùng chuyên mục